Jsme anglická sportovní školka SPECTRUM CARE

Nezávislost

Předškolní období je nejdůležitějším obdobím ve vývoji dítěte. Jeho závislost nejen na rodičích se mění v postupnou nezávislost. Novým znalostem se učí prostřednictvím objevů, řešením problémů a vyjadřováním svých emocí.
Průvodcování, láska a péče nás dospělých je nezbytností. Náš profesionální tým si je toho vědom a společně s vaší důvěrou Vám dokážeme, že váš krok do SPECTRUM CARE byl správný.

Jedinečnost

Samotný název SPECTRUM CARE je dán různorodostí aktivit námi nabízených. Napříč vývojovými oblastmi sociálně-emocionálního, kognitivního, jazykového a v neposlední řadě fyzického rozvoje. Klíčem našeho projektu je individuální přístup. Menší skupinky nabízejí větší pozornost jednotlivému dítěti a to v bezpečnem a stimulujícím prostředí. Budujeme jedinečnou atmosféru a prostředí, jež odpovídá potřebám a hodnotám dětí a jejich rodin.

Profesionalita

SPECTRUM CARE vzdělávací program vedený našimi profesionály je vytvořený tak, aby dětem nabídl to, co budou potřebovat celý život. Stěžejním cílem je zkoušení a prožívání za pomoci všech smyslů i následné zapamatování. Nezbytnou součástí aktivit v naší školce je i správný fyzický vývoj. Děti provedeme základy gymnastiky, atletiky, tance a putováním i pobytem v přírodě.

4 all 4 nature

V SPECTRUM CARE přijímáme děti během celého roku podle aktuální obsazenosti v jednotlivých skupinách. Děti nemusí splňovat žádné požadavky na schopnosti či dovednosti.
Při všech našich aktivitách dbáme na ochranu životního prostředí nejen důsledným tříděním odpadů, ale i šetřením energii a používáním recyklovaných i recyklovatelných materiálů.

Jak to u nás funguje

Učební plán

SPECTRUM CARE je určené dětem všech národností i bez předchozí znalosti angličtiny od 2,5 do 7 let. Děti přijímáme během celého roku podle aktuální obsazenosti v jednotlivých skupinách. Děti nemusí splňovat žádné požadavky na schopnosti či dovednosti.

SPECTRUM CARE poskytuje jedinečný program pro malé skupinky dětí (max. 6) vedený anglickými rodilými mluvčími případně lektory s vysokou úrovní angličtiny odpovídající rodilému mluvčímu.

Důležitými činnostmi jsou hry, pohyb, písničky a říkanky. Kombinujeme britské osnovy Primary English Curriculum Framework (PEFC) s prvky MONTESSORI pedagogiky.

Věnujeme se cílené přípravě pro nástup na základní školu už od 4 let věku dítěte. U dětí v předškolním věku se zaměřujeme na rozvoj všech klíčových kompetencí tak, abychom jim co nejvíce usnadnili nejen vstup na základní školu ale i školní vzdělávání jako celek.

Náš den

8:00 - 9:00
FREE PLAY and STRETCH

možnost setkání rodičů s lektory, volná hra s observací lektora, ranní protažení a  příprava na dopolední aktivity

9:00 - 11:15
MORNING LED ACTIVITY GROUP TIME

Děti jsou dle věku a dovedností rozdělené na skupinky a věnují speciálním činnostem daného  tématu měsíce. Přivítání dětí, ranní rutina v podobě orientace v čase i v počasí, písničky, básničky a říkadla, krátké hry a aktivity spojené s pohybem

Small Group Skill Time (příběhy s knížkou, dramatické hry, rozvoj jemné i hrubé motoriky, MONTESSORI materiál)

Small Group Activity Time (rozvoj jemné i hrubé motoriky, výtvarné činnosti, experimenty)

11:15 - 12: 15
OUTDOOR TIME
součástí outdoor time, je sportovní příprava daného sportu dne a volná hra

12:15 - 14:30
LUNCH AND REST TIME


14:30 - 16:00 -
AFTERNOON SPORT


16:00 - 17: 00
FREE PLAY

rekapitulace dne, volná hra, možnost setkání rodičů s učiteli

Příprava na ZŠ

Příprava pro nenásilný přechod do základní školy je koncipována formou her, později též formou pracovních listů a realizována pod názvem MAGIC SCHOOL. Dětem se věnuje zkušený a kvalifikovaný pedagog. Dobře zvolený termín přípravy (vždy v dopoledních hodinách) a cílené zaměření (viz níže) je zárukou smysluplné přípravy.

MAGIC SCHOOL je zaměřena na tyto oblasti:

 • matematické představy (méně x více, třídění, určení množství, …)
 • prostorovou a časovou orientaci (umístění, časová posloupnost, …)
 • zrakové rozlišování (skládání obrázku, rozlišovací schopnosti, …)
 • sluchové vnímání (sluchová diferenciace, sluchová analýza, …)
 • paměť
 • řeč (nadřazené pojmy, antonyma, synonyma, …)
 • grafomotorika (kresba, kresba geometrických tvarů, nápodoba písma, …)

Náš školní rok

První školní den

2. 9.

16:00 - informační schůzka s rodiči

Státní svátek

28. 9.

Státní svátek

28. 10.

Státní svátek

17. 11.

Vánoční prázdniny

23. 12. -
3. 1. 2025

Státní svátek

18. 4.

Státní svátek

21. 4.

Státní svátek

1. 5.

Státní svátek

8. 5.

Diploma day

19. 6.

Poslední školní den

27. 6.

Jaké nabízíme možnosti docházky?

5 dní
4 dny
3 dny

8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00

8:00 - 14:30
8:00 - 14:30
8:00 - 14:30

8:00 - 13:00
8:00 - 13:00
8:00 - 13:00

Vše závisí na věku dítěte a individuální konzultaci.

Kontaktujte nás

Náš tým

Spolupracujeme s nadšenými a obětavými lektory, kteří dobře rozumí individuálním potřebám svých jednotlivých klientů, uvědomují si důležitost spolupráce s rodinami našich dětí a podporují kulturní rozmanitosti. Naši lektoři dosáhli bakalářských titulů v různých humanitních oborech, jsou nositeli certifikátu TOEFL v oboru vyučování angličtiny jako cizího jazyka nebo jemu podobných. Naši lektoři jsou dále školeni v první pomoci s cílem zajistit bezpečnost každého dítěte. Ta je pro nás prioritou.

teacher
Nina

Celý svůj život jsem strávila v bilingvníškole, kde jsem se účastnila IGCSE a částečné IB. Absolvovala jsem kurz chůvy, získala trenérské licence a právě dokončuji vysokoškolské vzdělání. Učím v mateřské škole 5,5 roku (věkové skupiny od 2 do 6 let) po boku skvělých učitelů. Učit a pracovat s dětmi je moje vášeň a od začátku jsem se do ní zamilovala. Mimo jiné učím děti gymnastiku ve školce i mimo ni.

teacher
Danylo

Jsem oddaný a dynamický učitel s bakalářskýmtitulem z angličtiny na univerzitě of Murcia, Španělsko. Moje akademická cesta se vyznačuje mou aktivní účastí na mezinárodních výměnných programech, což mi poskytlo jedinečnou příležitost ponořit se do rozmanitosti kultur a metod výuky z Birminghamu a Salamanky. Tyto zkušenosti, spolu s mými dalšími pedagogickými zkušenostmi v KLC Kryštof v Praze mě nejen zlepšily mé jazykové schopnosti, ale také obohatily mé pedagogické dovednosti. To mi umožňuje efektivně pracovat s dětmi z různých prostředí.

teacher
Jáchym

Navštěvoval jsem gymnázium v Dobřichovicích. V roce 2019 jsem maturoval z fyziky, matematiky a chemie. Svoji angličtinu, kterou jsem se učil již od školky, jsem ještě zdokonalil na International School of Prague v Modřanech v Praze. Po dokončení bakalářského studia v oboru materiálové vědy a inženýrství na University of Birmingham jsem se vrátil do České republiky, abych se věnoval své kariéře učitele. V říjnu 2023 jsem začal studovat pedagogiku kombinovanou s češtinou a francouzštinou na Karlově Univerzitě.

Naše prostory

BEZPEČNOST dětí patří mezi naše priority. S ohledem na ní jsou voleny i vybaveny prostory, ve kterých výuka probíhá. Stejně bezpečné prostředí poskytují i dětské hřistě, které se nachází před samotnou školkou.

Události

kids

Konec školního roku

28. 6. 2024

Ceník

Školkovné

Školkovné se odvíjí od docházky.

10.300 - 20.700 Kč/ školní rok

Strava

Vysoce kvalitní jídlo od firmy BIONEA s možností speciální diety dle alergie dítěte.

1.400 - 3.600 Kč/ měsíc (placeno 2x ročně zálohově)

Další

WINTER / SPRING / SUMMER CAMPS Dle zájmu a aktuální cenové nabídky.

SOUROZENEC platí 90% původní výše školného (platí pouze při současné docházce obou, podmínkou je minimální docházka Po-Čt 8-13 hod u obou, sleva se vztahuje pouze na školné)

SOUROZENEC
platí 70% původní výše školného (platí pouze při současném zahájení docházky obou, podmínkou je minimální docházka Po-Čt 8-13 hod u obou, slevu nelze uplatnit v případě, že jeden ze sourozenců již v minulých školních ročnících školku navštěvoval sleva se vztahuje pouze na školné)

V ceně

 • PORTFOLIO mapující růst dítěte opatřené lektorským komentářem
 • fotodokumentace
 • měsíční bulletin se slovní zásobou a písničkami
 • individuální konzultace s lektory
 • LOGOPEDICKÁ PREVENCE a následné doporučení k dalšímu postupu vč. odkazu na logopeda samotného
 • oslavy narozenin vč. malého dárku
 • předškoláci absolvují speciální přípravu na školní docházku, tzv. MAGIC SCHOOL
 • testování školní zralosti pod hlavičkou programu ŠANCE PRO VAŠE DÍTĚ
 • DIPLOMA DAY slavnostní závěrečné rozloučení se školním rokem i budoucími školáky
 • veškerá vstupné (koncerty, divadla, ZOO, Botanická zahrada, Toulcův dvůr, Ekocentra atd…) vč.dopravy
Mám zájem

Kontakt

Napište nám

* povinný údaj
Děkujeme. Ozveme se co nejdříve.
Formulář se nepodařilo odeslat